logo-lawconf2019
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος μετά από 20 χρόνια, από το 1998 στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το 14° Πανελλήνιο Συνέδριό της στις Σέρρες από 19-22 Απριλίου 2019.


Οι προκλήσεις της νέας εποχής, στην οποία εισέρχεται η παγκόσμια, ευρωπαϊκή αλλά και εθνική οικονομία, ήτις επιδρά καθοριστικά σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής δράσης, αντανακλούν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δοκιμάζουν τις αντοχές των παραδοσιακών του αρχών και επιζητούν λυσιτελείς απαντήσεις για το νέο ρόλο του δικηγόρου στη νέα αυτή συγκυρία.


Η ανεξαρτησία των ∆ικηγορικών Συλλόγων, ουσιώδης συνιστώσα της συνολικής Ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης έχει καταστεί η λύδια λίθος κάθε ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους δικαίου. Γι' αυτό και αποτελεί αφενός την επίκαιρη αλλά και πάγια κατακλείδα και αφετέρου - αυτόθροα - και τη βασική Θεματολογία του Συνεδρίου, απέναντι στις απόπειρες περιορισμού και φαλκίδευσής της, που επιχειρούνται από εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις.


Μέσα από το 14° Συνέδριο ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, διευρύνουμε τους ορίζοντες αναζήτησης, επιδιώκουμε συνθέσεις και ρεαλιστικές λύσεις, αναζητούμε απαντήσεις στα νέα προτάγματα των καιρών, αλλά μένουμε πάντα πιστοί στις αγωνιστικές παραδόσεις του Σώματος κρατώντας γερά τη σκυτάλη που παραλάβαμε από τους προκατόχους μας, για να τη δώσουμε στους συνεχιστές μας.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σερρών και τον Πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Καρίπογλου για την φιλοξενία και την συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.


Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

Δημήτρης Κ.Βερβεσός

Vervessos

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βερβεσός Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ροζάκης Άρης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σταματογιάννης Γιώργος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Καρίπογλου Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ

Στρατηγόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Καραβασίλης Φώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ

Γαϊσίδου Λεμονιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

18:00: Έναρξη - Χαιρετισμοί – Δείπνο

Σάββατο 20, Κυριακή 21 & Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Εργασίες Συνεδρίου

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

13:00: Λήξη Εργασιών

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Ολομέλεια (olomeleia@dsa.gr) το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2019, οι δε παρεμβάσεις, το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2019.
Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν αντίθετο ή συμπληρωματικό περιεχόμενο ως προς τις εισηγήσεις.

 1. «ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»  

Εισηγητής: Στάθης Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 • Μορφή και Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων - Σχέσεις με τη Γενική Κυβέρνηση (θεσμικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, σχέσεις με τις κρατικές δομές, συγκριτική επισκόπηση με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών - μελών της Ε.Ε.)
 • Οικονομική οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων (δημόσιο λογιστικό / εθνικά λογιστικά πρότυπα / κανονισμοί προμηθειών / φορολογία ΔΣ και θέματα «πόθεν έσχες»)
 • Σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων με τους υπαλλήλους τους και τους δικηγόρους μέλη τους
 

Παρέμβαση από: Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου

Παρέμβαση από: Παναγιώτη Πετρόπουλο, Αντιπρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

 2.«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»  

Εισηγητής: Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 • Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών. Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος
 • Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση - Διαιτησία)
 

Παρέμβαση από: Αρετή Σκουνάκη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση από: Γεώργιο Τσίρη, Β΄Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Παρέμβαση από: Πολυχρόνη Περιβολάρη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Παρέμβαση από: Νικόλαο Ανέστη, Σύμβουλο Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας

 3. «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» 

Εισηγητής: Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 • Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων, Δημιουργία δομών δια βίου μάθησης – Εισαγωγή e-learning εκπαίδευσης, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice)
 • Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (πληθωρισμός-ποιότητα σπουδών) και Αναμόρφωση νομικών σπουδών – Σύνδεση με τη δικηγορία
 

Παρέμβαση από: Παναγιώτη Περάκη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Παρέμβαση από: Χαράλαμπο Κουρουνδή, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση από: Δημήτρη Σαραφιανό, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Παρέμβαση από: Παναγιώτα Α. Μπουρλετίδου, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Παρέμβαση από: Βασίλη Καραντζίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας

Παρέμβαση από: Φάνη Παπαναγιωτάκη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Παρέμβαση από: Αντώνη Αντανασιώτη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 4.«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

Εισηγητής: Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 • Δικηγόροι και αδύναμες / ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Probono παροχή νομικών υπηρεσιών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους
 • Συμβουλευτική δικηγορία και Νομική Βοήθεια (Legal Aid)
 

Παρέμβαση από: Ανθίππη Ζανάρα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

 

 5. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

Εισηγήτρια: Νικολέττα Ν.Μπασδέκη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 • Σχέσεις δικηγόρων με κοινωνικές ομάδες και φορείς, κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Παρεμβάσεις, δράσεις και εκπροσώπηση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού, εθνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος
 • Θεσμοθέτηση συστηματικής και μόνιμης συνεργασίας δικηγορικών Συλλόγων με τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως φορείς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
 

Παρέμβαση από: Ανθίππη Ζανάρα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

Παρέμβαση από: Χαράλαμπο Κουρουνδή, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση από: Αρετή Σκουνάκη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση από: Κωνσταντίνο Κρεμμύδα, Γεν. Γραμματέα Δ.Σ> Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Παρέμβαση από: Παναγιώτη Μεταξά, Α’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 6. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»  

Εισηγητής: Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας

 • Σχέσεις Δικηγόρων - Δικαστών και προτάσεις βελτίωσής τους. Συμμετοχή Δικηγορικών Συλλόγων στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων
 

Παρέμβαση από: Νικόλαο Μπιλίρη, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Παρέμβαση από: Ευάγγελο Γωγάκο, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση από: Μαρινέττα Γούναρη Χατζησαράντου, Σύμβουλο-Ταμία Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 7. «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»  

Εισηγητής: Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

 • Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων - Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
 

Παρέμβαση από: Αναστάσιο Πούλιο, Πρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Παρέμβαση από: Ιωάννη Γραμματικό, Πρωτοδίκη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι σύνεδροι παρακαλούνται να φροντίσουν και εγκαίρως να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο της επιλογής τους για να κάνουν την απαραίτητη κράτηση δωματίου.

Δυνατότητες Διαμονής

Για περισσότερες πληροφορίες:
secretariat@lawconf2019.gr / +30 2310 326592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου 19 Μαρτίου 2019

Εν όψει του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σχετικά με την διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων (Σέρρες, 19-22 Απριλίου 2019), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΣΕΡΡΕΣ

Ο Νομός Σερρών

Ο Νομός Σερρών είναι ένας από τους 13 νομούς της Μακεδονίας, του μεγαλύτερου σε έκταση και δεύτερου μεγαλύτερου σε πληθυσμό γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας.
Ο Νομός παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον που συνδυάζεται με αξιόλογο φυσικό πλούτο.
Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί ο μαγευτικός υδροβιότοπος της λίμνης Κερκίνης. Πρόκειται για ένα «θαύμα» της φύσης που προήλθε από την τεχνητή επέμβαση του ανθρώπου πάνω στα φυσικά χαρακτηριστικά του Στρυμόνα ποταμού.
Οι επισκέπτες του Νομού έχουν επίσης τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την Αμφίπολη και τα μυστικά της. Η Αμφίπολη υπήρξε από τις σημαντικότερες εστίες Ελληνισμού κατά τη διάρκεια των μακεδονικών και ρωμαϊκών χρόνων και μήλο της έριδος μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Βρίσκεται 55 χλμ. νότια των Σερρών, κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
 Δυνατότητες ψυχαγωγίας προσφέρει το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά (20 χλμ. βόρεια της πόλης). Στο κέντρο του Δάσους του Λαϊλιά βρίσκεται ένα θαυμάσιο, μοναδικό παλαιοβοτανικό μουσείο, ο Σφαγνωνάς. Ο Σφαγνωνάς είναι ελώδης τόπος των εύκρατων και ψυχρών περιοχών του βόρειου ημισφαιρίου με κύριο ευδόκιμο είδος τα φυλλοβόλα των σφαγνωδών, βρύα, των οποίων η μακροχρόνια και χωρίς οξυγόνο αποσύνθεση δημιουργεί την «τύρφη». Ο χώρος αυτός ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης με απόφαση του Υπ. Γεωργίας και γίνονται εδώ έρευνες της μεταπαγετώδους εξέλιξης του Δάσους.
Οι λάτρεις των σπηλαίων μπορούν να επισκεφθούν το σπάνιο σε ομορφιά σπήλαιο της Αλιστράτης. Πρόκειται για ένα μοναδικό δείγμα γεωλογικής μορφολογίας και θεωρείται από τα σπουδαιότερα στα Βαλκάνια.

Η Πόλη των Σερρών

Οι Σέρρες είναι η πρωτεύουσα του νομού Σερρών και ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Μακεδονίας, με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκους.
Η πόλη των Σερρών εμφανίζεται πρώτη φορά στην ιστορία στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα. Την αναφέρει ο Ηρόδοτος με το όνομα «Σίρις» και τον προσδιορισμό «Παιονική» ενώ τους κατοίκους ονομάζει Σιροπαίονες. Το αρχαιότερο επιγραφικό μνημείο που διασώζει τη γραφή «Σιρραίων πόλις» είναι ρωμαϊκής εποχής και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών.
 Η πόλη των Σερρών φιλοξενεί σήμερα T.E.I., με τρεις Σχολές (7 Τμήματα) ενώ στην πόλη στεγάζεται επίσης και Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αξιοθέατα

Η ίδρυση της βυζαντινής Ακρόπολης ανάγεται στον 9ο μ.Χ αιώνα, όπου πηγές αναφέρουν ότι ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς κατασκεύασε οχυρωματικά έργα στην πόλη των Σερρών. Κατά τη Βυζαντινή Περίοδο αναφέρεται σε πολλά χρυσόβουλα των βυζαντινών αυτοκρατόρων ως «Κάστρο». Στον λόφο του Κουλά σήμερα σώζεται ο «Πύργος του Oρέστη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασιλέως». Η ονομασία Πύργος του Ορέστη οφείλεται στο όνομα του κατασκευαστή του. Σήμερα το ύψος του είναι περίπου 18 μέτρα αλλά υπολογίζεται ότι αρχικά και με τις επάλξεις του ότι έφτανε τα 20 μέτρα. Η θέα από εκεί είναι μαγευτική, βλέποντας όλη την πόλη και μεγάλο μέρος του κάμπου των Σερρών.

Αποτελεί έργο του φημισμένου αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, κατασκευασμένο την περίοδο 1898-1905. Το σχήμα του κτηρίου (κεφαλαίο Ε) παραπέμπει στα ιδανικά Ελλάς-Ελευθερία.

Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα ιστορικής μνήμης αποτελεί το κτίριο του παλιού Ορφέα που χτίστηκε από τον ομώνυμο Όμιλο το 1905 και φιλοξένησε στην αίθουσά του την νεότερη ιστορική (καθοριστική θεωρείται η συμβολή του στον Μακεδονικό Αγώνα) και πολιτιστική ζωή της πόλης των Σερρών.

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια του Νομού Σερρών και ένα από τα ιστορικότερα της Μακεδονίας. Δέχεται, σε καθημερινή βάση, μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη πόλη των Σερρών μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος στο βάθος χαράδρας του Μενοικίου Όρους.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου χτίστηκε το 1270 από τον Άγιο Ιωαννίκιο, ο οποίος ήταν Σερραίος στην καταγωγή, και ήταν ο πρώτος κτίτορας της Μονής. Το 1300 ο ανιψιός και διάδοχος του Ιωαννίκιου, Άγιος Ιωακείμ συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό ώστε να γίνουν σημαντικά έργα στο μοναστήρι όπως το χτίσιμο του Καθολικού ναού, της Τράπεζας όπου γευμάτιζαν οι μοναχοί και την ανέγερση υψηλών τείχων γύρω από την Μονή έτσι ώστε να προφυλαχτεί από τυχόν εξωτερικούς κινδύνους. Το 1345 οι Σέρβοι κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της Μονής ενώ το 1371 όταν έγινε η κατάληψη των Σερρών από τους Τούρκους, οι μοναχοί πρόλαβαν να εξασφαλίσουν την προστασία της μονής πείθοντας τον Σουλτάνο Μουράτ Α' να μην προχωρήσει σε εισβολή και αυθαιρεσίες.
Από το 1457 ως το 1462 στη μονή μόνασε ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης Γεννάδιος Σχολάριος, ο οποίος και έμεινε εκεί ως το θάνατο του. Τάφηκε κοντά στους τάφους των δύο κτιτόρων. Το 1854 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία φυλάσσονται σε ειδική λάρνακα έως σήμερα.
Από το 1894 έως το 1901 ως επίσημος εκπρόσωπος της Μονής διετέλεσε ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα καθηγητής του γυμνασίου Σερρών.
Το 1917 κατά την εισβολή από τους Βούλγαρους, η Μονή Τιμίου Προδρόμου λεηλατήθηκε και υπέστει σοβαρές απώλειες σημαντικών πολύτιμων ιερών αντικειμένων, Ευαγγελίων, σπάνιων  χειρόγραφων σε χαρτί και παλιών βιβλίων.
Από το 1986 εγκαταστάθηκε στη μονή γυναικεία αδελφότητα, από την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Πηλίου, η οποία κάνει προσπάθειες για την ανασύσταση και συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος.
Το 2010 χτυπήθηκε από πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλούς χώρους της και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο αρχονταρίκι, το παλιό εκθετήριο, την τράπεζα, το μαγειρείο, τον ξενώνα και τους αποθηκευτικούς χώρους. Η ευαισθητοποίηση όμως των προσκυνητών και των φίλων της μονής ήταν μεγάλη και συνέβαλε στην αποκατάσταση των ζημιών και την ανοικοδόμησή της.
Το Καθολικό αποτελεί μνημείο βυζαντινής αγιογραφίας, οι τοιχογραφίες του οποίου αποδίδονται στον Μακεδόνα Αγιογράφο Μ. Πανσέληνο. Οι παλαιότερες είναι αυτές που έγιναν κατά τη διάρκεια της ηγουμενίας του δεύτερου κτήτορα Ιωακείμ και διακρίνονται για την εκφραστικότητα, το ρεαλισμό και την παθητικότητα.
Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και χρονολογείται στα 1804. Δεξιά και αριστερά είναι αναρτημένες οι εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας που προέρχονται από το αρχικό τέμπλο του Καθολικού και μαζί με το πρώτο στρώμα τοιχογραφιών της Ενάτης αντιπροσωπεύουν την τέχνη της ακμής των Παλαιολόγων.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εορτάζει στις 29 Αυγούστου την Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων, γνωστός και ως Παλαιά Μητρόπολη θεωρείται το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της πόλης. Ο ναός λειτούργησε ως μητροπολιτικός ναός από τα βυζαντινά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο ναός χρονολογείται από τον 5 ο - 6ο αιώνα.

Πρόκειται για ένα διώροφο ναό, ο οποίος χρονολογείται από το 12ο αιώνα. Είναι κοιμητηριακός ναός με κρύπτη στην ανατολική πλευρά. Στο ναό εκκλησιάζονταν οι στρατιώτες της φρουράς του κάστρου ενώ στη κρύπτη ήταν το κοιμητήριο αυτών. Η σημερινή μορφή του ναού είναι η αναστήλωση του 1937 η οποία έγινε πάνω στα ερείπια του ήδη κατεστραμμένου ναού από το 17ο αιώνα.

Για πρώτη φορά ο Ναός αναφέρεται στο 1298 σε χρυσόβουλο του Ανδρόνικου του Β΄ και η δεύτερη στα 1344 όπου έγινε μετόχι της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών όταν η σύζυγος του Σερραίου άρχοντα Σακελλαρίου Μουρμουρά,Υπομονή, το δώρισε στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Ως μετόχι ο ναός αναφέρεται και στα 1345 σε χρυσόβουλο του Στεφάνου, κράλλη της Σερβίας.

Στην ανατολική πλευρά της πόλης κοντά στο ρέμα Αγίων Αναργύρων βρίσκεται το Τζαμί Αχμέτ Πασά που χτίσθηκε το 1492 από τον Μεχμέτ Μπέη, που ήταν γιός Μεγάλου Βεζύρη και διάσημου Τούρκου στρατηγού Αχμέτ Πασά Κεδίκ, όπως αναφέρεται σε επιγραφή σε σημείο της κυρίας εισόδου του Τζαμιού.

Το τέμενος Ζινζιρλί ή Τζιντζιρλί είναι ένα από τα τουρκικά μνημεία στην πόλη των Σερρών που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το Τζιντζιρλή Τζαμί, λόγω της ορατής επίδρασης από τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Ο καλλιμάρμαρος άμβωνας που διασώζεται έως και σήμερα παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τους παλαιοχριστιανικούς άμβωνες των Βυζαντινών ναών.

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται από το 1970 στο Μπεζεστένι. Στο μουσείο εκτίθενται ευρήματα, από την Μέση και Ύστερη Νεολιθική εποχή, Πρώιμη και Ύστερη εποχή του Χαλκού (αγγεία, πήλινα ειδώλια), από τον 4ο έως και 6ο - 7ο π.Χ αιώνα, τους Ρωμαϊκούς χρόνους, την Ελληνιστική και Βυζαντινή εποχή.

Μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προσφοράς του ο Δήμος Σερρών ίδρυσε το 1996 το κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο ιδιοκτησίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών που βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών - Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου. Είναι ανοιχτό στο κοινό για επισκέψεις και συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη για το φυσικό περιβάλλον του τόπου.

Πηγή ζωής και αληθινό πνεύμονα για την πόλη των Σερρών αποτελεί η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στην Ακρόπολη. Πρόκειται για το ωραιότερο πάρκο των Σερρών που ταυτόχρονα αποτελεί χώρο αναψυχής, άθλησης και διασκέδασης.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρίσκεται Νότιο-Δυτικά της πόλης των Σερρών ανάμεσα στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας καλύπτοντας 1.000 στρέμματα. Η πίστα κατασκευάστηκε το 1998 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μέχρι και Formula 3 επίπεδο. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, με μήκος 3.186 μέτρα και πλάτος 12-15 μέτρα. Το αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών αποτελεί τη μοναδική πίστα στη χώρα αλλά και στη Βαλκανική η οποία πληροί απολύτως τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας (FIΜ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), για διεξαγωγή αγώνων κατηγορίας μέχρι Formula 3.

Τα παραδοσιακά προϊόντα με υψηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία, όπως ο βουβαλίσιος καβουρμάς, η μπουγάτσα, ο ακανές, η πατάτα, το ρύζι, το ντοματάκι, τα ρεβύθια, τα φασόλια κ.λπ. ως διακριτά προϊόντα του νομού Σερρών έχουν καθιερωθεί στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα αποτελούν μοναδικά συστατικά της τοπικής κουζίνας. Οι επισκέπτες του νομού Σερρών έχουν την τύχη να γευθούν πρωτότυπες συνταγές με τοπικά προϊόντα και να έλθουν σε επαφή με τις πολλές γαστρονομικές δυνατότητες της Σερραϊκής κουζίνας και ζαχαροπλαστικής.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο (Του Λαζάρου), 20.04.2019
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΠΟΡΟΪΑ – ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ

Τόπος συγκέντρωσης: Κτίριο Εθνικής Τράπεζας (Πλατεία Ελευθερίας 1)

 • 10:00 Αναχώρηση για τη λίμνη Κερκίνη και περιήγηση πέριξ της λίμνης.
 • Στάση και επίσκεψη στα χωριά: Άνω Πορόϊα και Κάτω Πορόϊα - φαγητό (εξ ιδίων).
 • Επίσκεψη στον ιστορικό τόπο των Οχυρών Ρούπελ.
 • Επιστροφή στα ξενοδοχεία.

Κυριακή (Των Βαΐων), 21.04.2019
Ι.Μ.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Τόπος συγκέντρωσης: Κτίριο Εθνικής Τράπεζας (Πλατεία Ελευθερίας 1)

 • 10:00 Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών.
 • Επίσκεψη στο Σπήλαιο Αλιστράτης και στο φαράγγι του Αγγίτη.
 • Στάση για φαγητό (εξ ιδίων).
 • Επίσκεψη στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.
 • Επιστροφή στα ξενοδοχεία

Μ. Δευτέρα , 22.04.2019 ΣΕΡΡΕΣ

Τόπος συγκέντρωσης: Κτίριο Εθνικής Τράπεζας (Πλατεία Ελευθερίας 1)

 • 10:00 - 12:00 Περιήγηση - ξενάγηση στα αξιοθέατα και μνημεία της πόλης των Σερρών.

Μ. Δευτέρα , 22.04.2019 .
Ι. Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Τόπος συγκέντρωσης: Ξενοδοχείο Elpida Resort & Spa

 • 12:30 Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών.
 • Επίσκεψη στο Σπήλαιο Αλιστράτης και στο φαράγγι του Αγγίτη.
 • Στάση για φαγητό (εξ ιδίων).
 • Επίσκεψη στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.
 • Επιστροφή στα ξενοδοχεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ «ΟΡΦΕΑ» ΣΕΡΡΩΝ, ΩΡΑ: 21:15

Εισιτήριο: 5€ Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

afisa

Ο Στρατίεβ Στανισλάβ στο έργο του «Το Σακάκι που Βελάζει» πραγματεύεται με σατιρικό τρόπο το θέμα της αλλοτρίωσης του ανθρώπου μέσα στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Ο παραλογισμός του συστήματος και η αξίωση του για απόλυτη υποταγή και συντριβή της ατομικότητας, παρουσιάζεται μέσα από μια σειρά κωμικοτραγικές καταστάσεις. Η δυσκαμψία της γραφειοκρατίας και το απρόσωπο της κρατικής εξουσίας δίνεται στον θεατή μέσα από ένα κείμενο που ανέβηκε θεατρικά πρώτη φορά πριν 42 χρόνια και είναι επίκαιρο όσο ποτέ στην Ελλάδα του σήμερα.
Και ενώ οι θεατές παρακολουθούν με έκπληξη τα κωμικοτραγικά γεγονότα που εξελίσσονται μπροστά τους, τα λόγια του πρωταγωνιστή τελικά αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές όλων και αποτελούν μια κραυγή που πολλοί θέλουν να βγάλουν καθημερινά: «Ούτε κι εγώ είμαι ήρωας, κι ένα ποντίκι ακόμα φοβάμαι. Όμως με τους ανθρώπους είναι διαφορετικά, είναι κάτι άλλο. Πώς δηλαδή, ολάκερη η ζωή μου, καθετί που εκπροσωπώ σαν άνθρωπος, ευαισθησία, εξυπνάδα, μόρφωση, όλα αυτά, δεν μπορούν να γείρουν τη ζυγαριά σε μια μεριά; Μια απλή καταχώρηση κάπου, και μάλιστα λαθεμένη, μπορεί ν' ανατρέψει ολότελα τη ζωή του ανθρώπου;
Δεν μπορώ να το πιστέψω, δε θέλω να το πιστέψω, ποτέ δε θα συμβιβαστώ μ' αυτό και κανένας δεν πρόκειται να συμβιβαστεί, με καταλαβαίνεις;»

 • Σκηνοθεσία - Μουσική και Σκηνική επιμέλεια: Χαράλαμπος Παυλίδης.
 • Μετάφραση – Διασκευή: Θεατρονόμοι

Συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά :

 • Αλεξία Βαβαλέκα 
 • Ελένη Δούκα 
 • Ζήνα Κατιρτζόγλου
 • Χριστίνα Κρέτση  
 • Δέσποινα Μιγγιάνη 
 • Αναστασία Καλλινικίδου
 • Μαρία Παπανίκου 
 • Έλενα Τούσκα

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ με θέμα «ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ 2

Από Παρασκευή 19/04 έως Κυριακή 21/04,18:00 – 22:00

Στο PHILIPPOS XENIA HOTEL, Roof Garden “LA VISTA”

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ από τη ζωή και το έργο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από Παρασκευή 19/04 έως Δευτέρα 22/04

Στο ξενοδοχείο ELPIDA RESORT,στην αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

elpida-resort
elpida-resort-ekswteriko

Elpida Resort & Spa

Το Elpida Resort & Spa βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη των Σερρών. Προσφέρει ισορροπία στον επισκέπτη ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση.


Οι χώροι επαγγελματικών και ιδιωτικών εκδηλώσεων που διαθέτει το Elpida Resort & Spa είναι πλήρως κλιματιζόμενοι, ευρύχωροι και προσαρμόσιμοι ανάλογα με τις ανάγκες, ιδανικοί για συνέδρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις, επιδείξεις προϊόντων και γενικότερα για κάθε είδους εκδήλωση.


Τα 665 τ.μ. συνεδριακού χώρου που μπορούν να εξυπηρετήσουν έως 700 άτομα, μαζί με τον άρτιο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και την ιδιαίτερη προσέγγιση σε κάθε εκδήλωση, εγγυώνται άριστο αποτέλεσμα.

katopsi-elpida-resort

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

GENERALI
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
SIRIS VOREIA BEER

ΧΟΡΗΓΟΙ

STATUS
POLIECO
KOUZINA BAR
FYTOENERGEIA
CITYZEN
ALISTRATI
KENNEDY
NEW YORK
BASAKH
PHAETHON
SERRES TAXI
ODEIO SERRON
EVAMARI
NEKTAR
SPIRULINA
SPITIKO
TYROLEZA
LATROVALIS
AGROTOPOS
VARMAZIS
VARMAZIS
KALYTEROS
qourt
kteal
toyota-oustrias
idcc

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΤ3
ΕΡΤ ΣΕΡΡΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημη γλώσσα Συνεδρίου θα είναι η ελληνική

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

secretariat@lawconf2019.gr